Opłaty

SZANOWNI PAŃSTWO!
Z DNIEM 01.01.2019r. ZMIENIAJĄ SIĘ ZASADY OPŁAT ZA POBYT DZIECKA I ŻYWIENIE.
NALEŻNE OPŁATY NALICZANE BĘDĄ Z DOŁU ZA RZECZYWISTE GODZINY POBYTU,
ZGODNIE Z DEKLARACJAMI RODZICÓW.

WPŁATA ZA STYCZEŃ OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE DO 10 LUTEGO
PO OTRZYMANIU RACHUNKÓW Z SEKRETARIATU.

STAWKA ŻYWIENIOWA PO UZGODNIENIU Z RADĄ RODZICÓW WZRASTA DO 8 zł DZIENNIE

WSZELKICH SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA DYREKTOR PRZEDSZKOLA ORAZ PRACOWNICY SEKRETARIATU