^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przekaż 1%

Nabór 2019

Plan dnia

Zdrowo jemy

Bip

Komunikat

UWAGA RODZICE GR I, II, III, IV

SKŁADANIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W NASZYM PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2019/20
ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE OD 25 LUTEGO DO 1 MARCA

DRUKI NALEŻY POBRAĆ U NAUCZYCIELEK W SALACH.
WYMAGANE SĄ DWA PODPISY RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

BRAK PISEMNEJ DEKLARACJI OZNACZA REZYGNACJĘ Z USŁUG PRZEDSZKOLA
W NOWYM ROKU SZKOLNYM