Rachunki

3 KWIETNIA / W ŚRODĘ /
W GODZ. OD 7:00 DO 17:00
ZAPRASZAMY
DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA
PO ODBIÓR RACHUNKÓW

PROSIMY O WPŁACANIE KWOT ZGODNYCH Z RACHUNKIEM