^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przekaż 1%

Nabór 2020

Plan dnia

Zdrowo jemy

RODO

Bip

Komunikat

Zgodnie z  Rozporządzeniem  MEN   z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

przedłużono termin ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  do dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

W  przypadku naszego przedszkola wykorzystamy kształcenie na odległość, zgodnie z  Rozporzadzeniem  MEN / DZ.U. z 2020 r poz 493/.

W tym celu nauczycielki przesyłają Państwu  na pocztę email propozycje zabaw i zadań dla naszych przedszkolaków z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Rodzicu !

Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.

Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.

Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.

 

Źródło / Poradnik MEN/