^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przekaż 1%

Nabór 2020

Plan dnia

Zdrowo jemy

RODO

Bip

Komunikat

NA MOCY DECYZJI PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
I ORGANU PROWADZĄCEGO
W GRUPIE I ZOSTAŁY ZAWIESZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE OD 23 DO 31 PAŹDZIERNIKA.
DZIECI Z GRUPY I UCZĘSZCZAJĄCE OD 19 PAŹDZIERNIKA DO PRZEDSZKOLA
ORAZ ICH RODZINY WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCE OBJĘTE SĄ KWARANTANNĄ DO 31 PAŹDZIERNIKA.

ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ DO WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH GRUP,
ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI POZOSTAWIĆ DZIECI W DOMU DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA

Grażyna Jankowska
Dyrektor Przedszkola