^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przekaż 1%

Nabór 2021

Plan dnia

Zdrowo jemy

RODO

Bip

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo!

W porozumieniu z PPIS oraz organem prowadzącym
zawieszam pracę dydaktyczno-wychowawczą w przedszkolu od 26 do 31 października 2020r
z powodu kryzysowej sytuacji epidemicznej dla całego przedszkola.

Dzieci z grup II, III, IV, które w dniach od 19 do 21 października były obecne w przedszkolu
podlegają obowiązkowej kwarantannie do 31 października.

Dzieci z grupy V obecne w dniu 21 października podlegają kwarantannie do 31 października.

W dniu wczorajszym nastąpiła zmiana przepisów sanitarnych i kwarantannie podlega osoba (dziecko)
z kontaktu bezpośredniego bez pozostałych domowników.

Proszę obserwować zdrowie dzieci i w razie problemów kontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Grupa V przechodzi na tryb pracy zdalnej.

Dalsze informacje przekazywać będę Państwu na bieżąco.
Życzę zdrowia dla wszystkich

Grażyna Jankowska