PBO - wyniki

NASZ PROJEKT
W POZNAŃSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM UZYSKAŁ 1669 GŁOSÓW.
JEDNAK JEST TO ILOŚĆ NIEWYSTARCZAJĄCA I PROJEKT NIE BĘDZIE REALIZOWANY.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM
ZA AKTYWNE WŁĄCZENIE SIĘ W GŁOSOWANIE