Rekrutacja uzupełaniająca

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU
ODBYWA SIĘ W TERMINIE
OD 30 KWIETNIA DO 9 MAJA 2018r.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
WYWIESZONA BĘDZIE
17 MAJA 2018r. O GODZ. 12:00