^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przekaż 1%

Nabór 2020

Plan dnia

Zdrowo jemy

RODO

Bip

Praca wychowawczo - dydaktyczna

- Zajęcia w przedszkolu odbywają się w oparciu o:

  1/ Podstawę programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN

  2/ Program wychowania przedszkolnego: "Od nauki do zabawy " - praca zbiorowa wydawnictwo Nowa Era

- Zajęcia prowadzone są w formie atrakcyjnych dla dziecka zabaw, rozwijających wszechstronne możliwości i zdolności dziecka.

- Koncepcja pracy przedszkola opiera się o założenia pedagogiczne Janusza Korczaka i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci.

"Dziecko chce być dobre,
Jeżeli nie umie - naucz,
Jeżeli nie wie - wytłumacz
                                        Jeżeli nie może - pomóż"                         J.Korczak

- Pracujemy Metodą Projektów wg prof. Lilian Katz, która jest sposobem wspierania aktywnego, zaangażowanego i celowego uczenia się dzieci.

- Organizujemy szereg wycieczek do środowiska przyrodniczego, teatrów, muzeów miasta Poznania.

- Współpracujemy z rodziną dziecka, zapraszamy na wspólne uroczystości, festyny i zajęcia warsztatowe ”Mamo, Tato pobaw się ze mną”.

- Propagujemy  działania prozdrowotne i ekologiczne, dbamy o rozwój fizyczny dzieci.

- W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe:

  - rytmika

  - język angielski

  - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

  - terapia logopedyczna

  - zajęcia taneczne

  - religia

  - koncerty muzyczne