UPRZEJMIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCYMI W PRZEDSZKOLU NR 131 OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2021.