Wzięliśmy udział w akcji Szlachetna Paczka. Cieszymy się, że udało się zebrać tyle potrzebnych rzeczy. Dziękujemy za pomoc.