W dniu 12 kwietnia w naszym przedszkolu odbędą się warsztaty „Mały Ratownik”,
prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych.

Dzieci poprzez zabawę zapoznają się z zagrożeniami zdrowia, poznają metody udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, numery alarmowe 112.