"Dziecko chce być dobre,
jeśli nie umie - naucz,
jeśli nie wie - wytłumacz,
jeśli nie może - pomóż."
Janusz Korczak

Zajęcia w przedszkolu odbywają się w oparciu o:

 1. Podstawę programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN
 2. Programy wychowania przedszkolnego:
 • „Program wychowania przedszkolnego.” wydawnictwo MAC, Bożena Pażdzio, Magdalena Klabacha-Lica
 • „ Trampolina. Program wychowania w przedszkolu.” Autorzy: M. Janiak, K. Witerska wydawnictwa: PWN Wydawnictwo Szkolne
 •  „Kocham przedszkole.” Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek, wyd. WSiP
 • „Nasze przedszkole.” – Małgorzata Kwaśniewska, Wisława Żaba-Żobobińska, wyd.MAC
 • Zajęcia prowadzone są w formie atrakcyjnych dla dziecka zabaw, rozwijających wszechstronne możliwości i zdolności dziecka.
 • Koncepcja pracy przedszkola opiera się o założenia pedagogiczne Janusza Korczaka i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci.
 • Pracujemy metodą projektów wg prof. Lilian Katz, która jest sposobem wspierania aktywnego, zaangażowanego i celowego uczenia się dzieci
 • Organizujemy szereg wycieczek do środowiska przyrodniczego, teatrów, muzeów miasta Poznania
 • Współpracujemy z rodziną dziecka, zapraszamy na wspólne uroczystości, festyny i zajęcia warsztatowe “Mamo, Tato pobaw się ze mną”
 • propagujemy działania prozdrowotne i ekologiczne, dbamy o rozwój fizyczny dzieci
 • W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe:
  • rytmika
  • język angielski
  • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  • terapia logopedyczna
  • religia