"Dziecko chce być dobre,
jeśli nie umie - naucz,
jeśli nie wie - wytłumacz,
jeśli nie może - pomóż."
Janusz Korczak

Zajęcia w przedszkolu odbywają się w oparciu o:

 1. Podstawę programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN
 2. Programy wychowania przedszkolnego:
 • „Trampolina” – M.Janiak, K.Witerska – wyd. PWN Wydawnictwa Szkolne
 • „Zbieram, poszukuję, badam” D.Dziamska, M.Buchnat – wyd. Nowa Era
 • „Elementarz sześciolatka”- roczne przygotowanie do szkoły – wyd.Nowa Era
 • Zajęcia prowadzone są w formie atrakcyjnych dla dziecka zabaw, rozwijających wszechstronne możliwości i zdolności dziecka.
 • Koncepcja pracy przedszkola opiera się o założenia pedagogiczne Janusza Korczaka i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci.
 • Pracujemy metodą projektów wg prof. Lilian Katz, która jest sposobem wspierania aktywnego, zaangażowanego i celowego uczenia się dzieci
 • Organizujemy szereg wycieczek do środowiska przyrodniczego, teatrów, muzeów miasta Poznania
 • Współpracujemy z rodziną dziecka, zapraszamy na wspólne uroczystości, festyny i zajęcia warsztatowe “Mamo, Tato pobaw się ze mną”
 • propagujemy działania prozdrowotne i ekologiczne, dbamy o rozwój fizyczny dzieci
 • W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe:
  • rytmika
  • język angielski
  • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  • terapia logopedyczna
  • zajęcia taneczne
  • religia
  • koncerty muzyczne