– Program Categories – Ramowy plan dzienny

06:00 - 08:00

 • przyprowadzanie dzieci do przedszkola
 • zabawy w kącikach tematycznych podejmowane przez dzieci według zainteresowań
 • praca indywidualna, stymulująco - wyrównawcza z dzieckiem

08:00 - 08:30

 • zabawy ruchowe poranne
 • czynności higieczniczne

08:30 - 09:00

 • I śniadanie

09:00 - 11:30

 • zajęcia i zabawy zorganizowane przez nauczyciela aktywizujące wszystkie sfery działalności dziecka:
  ruchową, muzyczną, plastyczną, umysłową, techniczną zgodnie z podstawą programową
 • spacery i wycieczki, zabawy w ogrodzie
 • zabiegi higieczniczne

11:30 - 12:00

 • II śniadanie

12:00 - 13:30

 • grupa najmłodsza - odpoczynek na leżakach
 • grupy starsze - relaks, czytanie bajek, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dydaktyczne
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym (uzależnione od warunków pogodowych)
 • czynności porządkowo-higieniczne

13:30 - 14:15

 • obiad

14:30 - 17:00

 • rozchodzenie dzieci do domów
 • ćwiczenia i zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, ortofoniczne, plastyczne
 • zabawy dzieci podejmowane z własnej inicjatywy w kącikach zainteresowań
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym (uzależnione od warunków pogodowych)

Czytaj dalej Plan dnia

Back to top