W piątek 14 stycznia odbędzie się BALIK KARNAWAŁOWY.

Prosimy o przebranie dzieci w stroje karnawałowe.