Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Monika Drobnik : iod4_oswiata@um.poznan.pl

Pliki informacyjne do pobrania:

Przedszkole – Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna – wizerunek na stronie WWW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych