Szanowni Państwo!

Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będą w dniach: 20 marca do 05 kwietnia 2024 roku.

Prosimy zapoznać się z załączonymi dokumentami dotyczącymi zapisów dzieci oraz informacjami i filmami o przedszkolu na stronie internetowej.

Zapraszamy Rodziców z dziećmi do udziału w dniu otwartym 23 marca w godz.10-12.

Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej dla dzieci już uczęszczających do placówki należy złożyć w dniach 13 – 19 marca 2024 r. w sekretariacie przedszkola.

W celu zapisania dziecka do przedszkola możecie Państwo, jako Rodzice/opiekunowie prawni skorzystać z dwóch form zapisu:

1. poprzez system elektroniczny NABÓR :
– wypełniając wniosek w elektronicznym systemie „nabór” http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/
– drukując i podpisując wypełniony wniosek,
– podpisany wniosek wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów można złożyć:
a) w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru
lub
b) zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu „nabór”.

Szczegółową informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w Instrukcji w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu „nabór”, zamieszczonej na naszej stronie w zakładce Rekrutacja 2024/2025, w plikach do pobrania oraz na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

2. poprzez wypełnienie papierowego wniosku odręcznie i po podpisaniu złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych w przedszkolu pierwszego wyboru. (Informacje zawarte we wniosku wprowadza wówczas do systemu placówka pierwszego wyboru).

Dokumenty do pobrania: