Informujemy, że z dniem 01 listopada 2022r. zgodnie z Uchwałą nr LXXI/1300/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 20 września 2022r, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wzrasta do kwoty 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę.