W środę 6 marca o godz. 9:00
odbędzie się w naszym przedszkolu
spektakl Teatru Mozaika
„Entlik – pętlik – wiosny pamiętnik