Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej dla dzieci już uczęszczających do placówki należy złożyć w dniach 13 – 19 marca 2024 r. w sekretariacie przedszkola. Druk można pobrać w zakładce „Nabór