W środę 27 marca
świąteczne śniadanie wielkanocne
oraz
zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
konkurencje sportowe
związane z tradycjami wielkanocnymi,
poszukiwanie zajączka